[Video] Chương trình Talk Show – 12 năm khẳng định và phát triển thương hiệu

Ngày kỷ niệm sinh nhật “PHUQUYLAND – 12 năm khẳng định và phát triển thương hiệu”. Đây không chỉ là ngày truyền thống của công ty mà còn là sự kiện vô cùng quan trọng của toàn thể Công ty PHUQUYLAND.

 

Đại sự kiện quan trọng nhất của PHUQUYLAND sẽ được tổ chức với những chương trình SANG CHẢNH – ĐẲNG CHẤT chưa từng có. Chương trình Talk Show đêm Gala Dinner kỷ niệm 12 năm là cơ hội để đại gia đình Phú Quý cùng nhau ôn lại chặng đường đã qua, chia sẻ về kế hoạch và chiến lược đường đi trong tương lai.

 

 

PHUQUYLAND

Landora Aroma Bắc Ninh TNR The Nosta
1 thành viên thuộc Landora

Golf view Luxury Apartment Đà Nẵng

Tuyển dụng phú quý land

Pql