4 tháng đầu năm 2019: Vốn FDI thực hiện tăng 7,5%

Theo Tổng thống kê, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện 4 tháng đầu năm 2019 ước đạt 5,7 tỷ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2018.

 

 

Trong 4 tháng đầu năm, tổng số vốn FDI đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm đạt hơn 7,4 tỷ USD, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm 2018. Vốn FDI thực hiện ước đạt 5,7 tỷ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2018.

 

Bốn tháng qua, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút vốn FDI nhiều nhất với số vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới đạt hơn 3,9 tỷ USD, chiếm 74,1% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp đó là lĩnh vực kinh doanh bất động sản thu hút 528,6 triệu USD, chiếm 9,9%; các ngành còn lại thu hút được 858 triệu USD, chiếm 16% dự án cấp phép mới.

 

Tây Ninh là địa phương thu hút được số vốn đầu tư lớn nhất với 520,3 triệu USD, chiếm 9,7% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Bình Dương 495,6 triệu USD, chiếm 9,3%; Bắc Ninh 479,4 triệu USD, chiếm 9%… trong 4 tháng đầu năm nay.

 

Trong 4 tháng qua, Trung Quốc là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam với hơn 1,3 tỷ USD, chiếm 24,6% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Singapore với 699,7 triệu USD, chiếm 13,1%; Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) là 693,4 triệu USD, chiếm 13%; các nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư 691 triệu USD, chiếm 12,9%; Nhật Bản 614,7 triệu USD, chiếm 11,5%…

 

Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong 4 tháng đầu năm, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài có 44 dự án được cấp mới với tổng vốn 96 triệu USD. Bên cạnh đó, có 9 dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 53,5 triệu USD.

 

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) 4 tháng năm 2019 đạt 149,5 triệu USD. Trong đó, đầu tư vào các lĩnh vực khoa học và công nghệ (81,8 triệu USD); tài chính, ngân hàng, bảo hiểm (36,1 triệu USD); bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy (16,5 triệu USD)…

 

Theo Báo chính phủ

Landora Aroma Bắc Ninh TNR The Nosta
1 thành viên thuộc Landora

Golf view Luxury Apartment Đà Nẵng

Tuyển dụng phú quý land

Pql