Thanh tra Chính phủ chỉ ra sai phạm hàng trăm tỉ ở Hậu Giang

Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm về môi trường, đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang với số tiền hơn 230 tỉ đồng.

 

Ngày 8-8, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã công bố kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về môi trường, đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

 

Theo đó, kết luận thanh tra đã chỉ ra nhiều sai sót trong công tác quản lý đất đai ở Hậu Giang khi chuyển đổi mục đích không đúng quy hoạch, tự phát khoảng 5.755 ha từ đất lúa sang đất trồng cây lâu năm và đất ở.

 

Nhiều trường hợp nhận chuyển nhượng đất để thực hiện dự án nhưng không thực hiện nghĩa vụ tài chính, không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng mà được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và triển khai thực hiện dự án; các tổ chức, cá nhân được thuê, giao đất nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất… dẫn đến số tiền sai phạm 230 tỉ đồng.

 

Trụ sở UBND tỉnh Hậu Giang.
Trụ sở UBND tỉnh Hậu Giang.

Trên cơ sở Kết luận số 344/KL-TTCP ngày 14-3-2018, Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hậu Giang thu hồi số tiền sai phạm và thu hồi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai quy định đã cấp cho các tổ chức, cá nhân. Đồng thời xem xét cụ thể trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị để xảy ra sai phạm.

 

Ngoài ra, thanh tra còn yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra về môi trường; đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường. Đồng thời xem xét xử lý trách nhiệm đối với gám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường liên quan đến đoàn kiểm tra theo Quyết định số 114/QĐ-STNMT ngày 22-3-2013, Quyết định 89/QĐ-STNMT ngày 7-3-2016.

Trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, Thanh tra Chính phủ yêu cầu Hậu Giang chấn chỉnh việc đấu thầu, lựa chọn đơn vị tư vấn, tăng cường giám sát chất lượng công trình…

 

Theo Pháp luật TPHCM

Từ khóa:
Landora Aroma Bắc Ninh TNR The Nosta
1 thành viên thuộc Landora

Golf view Luxury Apartment Đà Nẵng

Tuyển dụng phú quý land

Pql