diễn biến

  • Đi tìm chuẩn mực căn hộ tầm trung

    Diễn biến thị trường năm 2018 cho thấy sự chuyển biến rõ rệt khi phân khúc tầm trung dần chiếm ưu thế. Theo đánh giá của các chuyên gia, xu...

1 thành viên thuộc Landora

Golf view Luxury Apartment Đà Nẵng