Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam: Thực hiện các dự án BT theo nhu cầu của địa phương

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản cho biết về việc đầu tư các dự án giao thông trên địa bàn theo hình thức BT (Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao) là theo nhu cầu tình hình địa phương.

 

 

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, để kết nối hạ tầng, phát triển đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc theo định hướng quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và kết nối giao thông thông suốt trên tuyến đường dẫn phía bắc cầu Cửa Đại, từ năm 2012 đến nay Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có chủ trương đầu tư một số dự án cấp thiết theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (Hợp đồng BT). 

 

Đến nay, có 04 dự án BT đang triển khai, gồm: Dự án tuyến đường nối tuyến ĐT.603A với tuyến ĐT.607 thị xã Điện Bàn, lý trình Km2+487,7-Km4+378,85; Dự án đường trục chính đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (ĐT.603 nối dài), lý trình Km2+280 – Km2+926, thị xã Điện Bàn; Dự án Nghĩa trang nhân dân Tam Anh Nam, huyện Núi Thành; Dự án Cầu Km0+3017 (cầu Đế Võng) trên tuyến đường dẫn phía Bắc cầu Cửa Đại..

 

Trong đó dự án tuyến đường nối tuyến ĐT.603A với tuyến ĐT.607, thị xã Điện Bàn, do Ban Quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (nay chuyển cho UBND TX Điện Bàn) là cơ quan nhà nước được UBND tỉnh ủy quyền ký kết hợp đồng thực hiện dự án. Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt (nay là Công ty cổ phần Bách Đạt An) làm nhà đầu tư. 

 

Dự án được ký kết trên nguyên tắc Nhà nước cân đối các quỹ đất các dự án trong Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc với tổng diện tích 105ha. Việc thanh toán dự án BT bằng quỹ đất thực hiện theo nguyên tắc ngang giá bù trừ chênh lệch giữa giá trị dự án BT và quỹ đất thanh toán. Trường hợp giá trị quỹ đất thanh toán lớn hơn giá trị dự án BT thì Nhà đầu tư phải nộp phần chênh lệch bằng tiền vào ngân sách Nhà nước. 

 

Tại thời điểm Nhà đầu tư đề xuất vào cuối năm 2014 và được UBND tỉnh phê duyệt vào tháng 9/2015, giá đất trên thị trường giảm theo xu hướng chung của cả nước nên việc cân đối quỹ đất với diện tích nêu trên để giao cho Nhà đầu tư là phù hợp.

 

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt đề xuất tại Quyết định số 3907/QD- UBND ngày 11/12/2014; phê duyệt báo cáo nghiên cúu khả thi tại Quyết định số 3176/QĐ-UBND ngày 04/9/2015; ký kết hợp đồng dự án BT vào ngày 26/2/2016; thời gian thực hiện 730 ngày (hiện nay được UBND thị xã Điện Bàn gia hạn thực hiện thêm 120 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư để thi công xây dựng công trình). 

 

Theo quyết định phê duyệt, dự án đầu tư có quy mô chiều dài đường 1.891m, mặt cắt đường rộng 20m; Giá trị hợp đồng BT được ký kết là 69.390.225.000 đồng (không tính chi phí bồi thường, GPMB do ngân sách Nhà nước bố trí thực hiện). Quỹ đất dự kiến giao cho nhà đầu tư để thực hiện dự án khác thanh toán vốn đầu tư dự án BT gồm 06 khu đất, diện tích khoảng 105 ha.

 

Hiện nay, dự án đường nối tuyến ĐT.603A với tuyến ĐT.607, lý trình Km2+487,7-Km4+378,85 đang triển khai thi công, khối lượng thực hiện đạt 72%, khối lượng còn lại chưa thực hiện được do có vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB, đang được UBND thị xã Điện Bàn tiếp tục thực hiện.

 

Đến thời điểm hiện nay, nhà đầu tư và Ban Quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc  đã đề xuất, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng phương án giá đất trình Hội đồng thấm định giá đất tỉnh phê duyệt mức thu tiền sử dụng đất và giao cho Nhà đầu tư 3 khu đất, với tống diện tích đất giao là 47,45ha, số tiền sử dụng đất phải nộp (sau khi trừ chi phí đầu tư hạ tầng, chi phí GPMB và TĐC) là 50,491 tỷ đồng; 

 

Ngoài dự án đường nối tuyến ĐT.603A với tuyến ĐT.607, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cũng cho biết 3 dự án còn lại đang triến khai GPMB và san lấp mặt bằng, địa phương chưa đề xuất phương án giá đất giao cho nhà đầu tư. Các dự án này cũng được thực hiện theo đúng quy định và mức giá phù hợp vì thời điểm triển khai dự án giá đất ở các khu vực dự án thấp gấp nhiều lần so với hiện nay. 

 

UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho UBND thị xã Điện Bàn chủ trì, phối hợp với các Sở liên quan rà soát, xác định lại giá đất hiện hành đối với các khu đất còn lại đã thỏa thuận giao cho các nhà đầu tư thực hiện để tạo vốn thanh toán các dự án BT. Trường hợp giá trị quỹ đất để thanh toán lớn hơn giá trị dự án BT, UBND thị xã Điện Bàn sẽ báo cáo đề xuất UBND tỉnh Quảng Nam hướng xử lý phần chênh lệch theo hướng giảm diện tích đất giao cho nhà đầu tư.

 

Theo Trí thức trẻ

Landora Aroma Bắc Ninh TNR The Nosta
1 thành viên thuộc Landora

Golf view Luxury Apartment Đà Nẵng

Tuyển dụng phú quý land

Pql