Quý 1-2020, Đà Nẵng thu hút hơn 79 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài

Ngày 11-4, ông Trần Phước Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong quý 1-2020, thành phố thu hút được 79,434 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong đó: cấp mới 41 dự án đầu tư với tổng vốn cấp mới 74,371 triệu USD; 3 dự án tăng vốn.

 

 

 

Trong quý 1, thành phố cũng cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 2 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư 7.710 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, thành phố đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 335 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư là 112.608 tỷ đồng.

 

Ngoài ra, thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 2 dự án theo Luật Nhà ở với tổng vốn đầu tư 900 tỷ đồng và cấp phép xây dựng cho các công trình đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách với tổng vốn đầu tư 2.384 tỷ đồng; có 57 lượt hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào tổ chức kinh tế với tổng giá trị hơn 5 triệu USD.

 

Được biết, đến nay, trên địa bàn thành phố có 844 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký 3,473 tỷ USD.

 

Theo Báo Đà Nẵng 

Từ khóa: , ,
Landora Aroma Bắc Ninh TNR The Nosta
1 thành viên thuộc Landora

Golf view Luxury Apartment Đà Nẵng

Tuyển dụng phú quý land

Pql