Quảng Nam: Điều chỉnh quy hoạch các phân khu tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Quyết định 2369/QĐ-UBND liên quan đến nhiệm vụ và dự toán kinh phí rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) tại đô thị mới (ĐTM) Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

 

 

Theo đó, phạm vi rà soát, bổ sung và điều chỉnh quy hoạch thuộc phạm vi giai đoạn I, II, III đã được UBND tỉnh phê duyệt chi tiết sử dụng đất (tỷ lệ 1/2.000) tại ĐTM Điện Nam – Điện Ngọc, liên quan: Quy hoạch chi tiết sử dụng đất; Quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết sử dụng đất; Quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết sử dụng đất và điều chỉnh cục bộ; Quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết sử dụng đất ĐTM Điện Nam – Điện Ngọc (giai đoạn III).

 

Công tác lập hồ sơ nhằm xác lập lại ranh giới quy hoạch, lưu ý khớp nối với ranh giới sông Cổ Cò, ranh giới hành chính Đà Nẵng, TP Hội An, ranh giới Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc.

 

Rà soát quy hoạch sử dụng đất các quy hoạch chi tiết được duyệt; tổng hợp, cân đối quỹ đất theo quy hoạch 1/2.000 được duyệt có đối chiếu quy hoạch chung, làm cơ sở xác lập bảng cơ cấu sử dụng đất mới. Trong đó, làm rõ quỹ đất trong đơn vị ở, ngoài đơn vị ở (đất hạ tầng đầu mối, đất công cộng đô thị, đất cây xanh đô thị, đất chuyên dụng…).

 

Rà soát, khớp nối, đề xuất hạ tầng kỹ thuật chung cho toàn đô thị; Xác định các hạng mục dự án hạ tầng khung ưu tiên đầu tư, các khu vực phát triển đô thị tương ứng với hạ tầng khung; Bổ sung, hoàn chỉnh thành phần hồ sơ hạ tầng kỹ thuật theo quy định; Lập quy định quản lý theo hồ sơ quy hoạch được duyệt.

 

Hình thức điều chỉnh quy hoạch: Phê duyệt bổ sung thành phần hồ sơ; Cập nhật có điều chỉnh cục bộ hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2.000 giai đoạn I, II, III thuộc ĐTM Điện Nam – Điện Ngọc đã được UBND tỉnh phê duyệt.

 

Sở Xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan của tỉnh hướng dẫn UBND thị xã Điện Bàn thực hiện công tác rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) tại ĐTM Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn theo nhiệm vụ quy hoạch được duyệt và quy định của pháp luật hiện hành.

 

Theo Báo Xây dựng

Landora Aroma Bắc Ninh TNR The Nosta
1 thành viên thuộc Landora

Golf view Luxury Apartment Đà Nẵng

Tuyển dụng phú quý land

Pql