Khẩn trương phân bổ vốn để đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

Đây là một trong những yêu cầu của Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tại Hội nghị chuyên đề đánh giá kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 vào sáng 29-2.

 

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao thành phố đã tổ chức Hội nghị kịp thời ngay từ đầu năm 2024, qua đó đã thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm cùng ý chí quyết tâm thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn trong năm 2024…

Bí thư Thành ủy cho rằng, kết quả giải ngân đầu tư công của thành phố Đà Nẵng trong năm qua đạt rất thấp. Do đó, các cấp, các ngành, các chủ đầu tư phải nỗ lực, quyết tâm, tổ chức triển khai hiệu quả các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đã đề ra trong năm 2024. Xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

 


Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo

 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố tăng cường kiểm tra, theo dõi, giám sát, kiểm soát chặt chẽ tiến độ triển khai thực hiện và công tác giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2024. Phải chỉ đạo một cách quyết liệt, thực chất, sát với thực tế.

Đồng thời, phải xây dựng kế hoạch, xác định rõ các mốc thời gian trong triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, xác định rõ trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, chủ đầu tư dự án để xem xét, xử lý đối với tập thể và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ban Cán sự đảng UBND thành phố khẩn trương báo cáo về nguồn nguyên vật liệu và khai thác khoáng sản để bảo đảm công tác quản lý, khai thác và sử dụng nguồn nguyên liệu phục vụ xây dựng các dự án trọng lực, trọng điểm.

Bí thư Thành ủy yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát kỹ trong số 48 công trình dự kiến khởi công trong năm 2024, đến thời điểm này hồ sơ có khó khăn, vướng mắc gì cũng như công tác giải phóng mặt bằng phục vụ 48 công trình này thực hiện đến đâu.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, công tác đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của UBND thành phố trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm đến công tác đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư công.

 


Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu kết luận

 

Để thực hiện hiệu quả công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng năm 2024, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các Ban Quản lý dự án, các chủ đầu tư khẩn trương phân bổ vốn trong năm 2024. Muốn vậy thì các dự án phải được phê duyệt nhanh chóng, bởi các nhà thầu đang đang nằm chờ để được phê duyệt dự án.

Các Sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan phải nỗ lực hoàn thành giải ngân trên 95% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 theo Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 11-12-2023 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII.

Đối với các dự án bắt buộc phải hoàn thành trong năm 2024 thì dứt khoát phải hoàn thành, không được chuyển sang năm 2025. Đồng thời khẩn trương hoàn thành các thủ tục thẩm định dự án, tổ chức khởi công.

 


Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

 

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu các ngành liên quan hoàn thành nhanh việc phân cấp trong giải phóng mặt bằng. Thành phố sẽ giao quyền cho quận/huyện tự quyết định mức hỗ trợ đối với các hộ dân bị giải tỏa, tự chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về tính đúng đắn, phù hợp quy định pháp luật.

Dịp này, UBND thành phố tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 6 cá nhân có thành tích trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; 2 tập thể, 8 cá nhân có thành tích trong công tác đền bù giải tỏa các dự án năm 2023.

Landora Aroma Bắc Ninh TNR The Nosta
1 thành viên thuộc Landora

Golf view Luxury Apartment Đà Nẵng

Tuyển dụng phú quý land

Pql