Hà Nội thu hút FDI đạt 4,47 tỷ USD

Thu hút FDI 4 tháng đầu năm của Hà Nội đạt 4,47 tỷ USD, gấp 6 lần so với cùng kỳ; thu hút đầu tư trong nước đạt 9,46 nghìn tỷ đồng…

 

Hà Nội tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và đẩy mạnh thu hút đầu tư. Ảnh: TTXVN

 

Ngày 25/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì hội nghị giao ban công tác UBND thành phố tháng 4/2019.

 

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, trong tháng 4, các chỉ tiêu cân đối lớn của kinh tế Thủ đô được đảm bảo.

 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố 4 tháng đầu năm đạt 90.426 tỷ đồng, bằng 34,4% dự toán, tăng 18,7% cùng kỳ.

 

Chi ngân sách địa phương ước thực hiện được 17.180 tỷ đồng, đạt 17% dự toán. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 4,56 tỷ USD, tăng 12,9% (cùng kỳ tăng 2,7%). Kim ngạch nhập khẩu đạt 10,1 tỷ USD, tăng 4,9% (cùng kỳ tăng 4,5%).

 

Chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 4 tháng tăng 4,06% (cùng kỳ năm 2018 tăng 2,62%); trong đó, một số nhóm hàng hóa, dịch vụ tăng cao là giáo dục tăng 12,65%; dịch vụ văn hóa, giải trí và du lịch tăng 5,13%; thực phẩm và dịch vụ ăn uống tăng 5,67%; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 4,3%.

 

Những tháng đầu năm nay, thành phố tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và đẩy mạnh thu hút đầu tư. Thu hút FDI 4 tháng đầu năm đạt 4,47 tỷ USD, gấp 6 lần so với cùng kỳ; thu hút đầu tư trong nước đạt 9,46 nghìn tỷ đồng; có 8.783 doanh nghiệp thành lập mới, vốn đăng ký 83,23 nghìn tỷ đồng, tăng 12% về số lượng và tăng 5% về vốn so với cùng kỳ.

 

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, Hà Nội đang thực hiện đổi mới mạnh mẽ như ban hành các chủ trương, chính sách thuận lợi; tạo môi trường thông thoáng, thủ tục tinh gọn, cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian làm giấy tờ để giúp các doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp cận môi trường đầu tư trên địa bàn.

 

Thành phố sẽ chuẩn bị tốt các cuộc hội nghị thường niên về xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch để giải đáp câu hỏi, các vướng mắc cần tháo gỡ của doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tập trung vào các chỉ số còn thấp.

 

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, thời gian tới, thành phố sẽ đẩy mạnh thực hiện các giải pháp thu ngân sách bền vững, đôn đốc thu nợ thuế, tiền thuê đất; chi ngân sách đúng luật, hiệu quả, kịp thời; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

 

Để tạo được môi trường thân thiện, thành phố Hà Nội cũng đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc giải quyết dứt điểm các đơn thư, kiến nghị, khiếu kiện của nhân dân, nhất là những vụ việc kéo dài, đông người.

 

Bên cạnh đó, các cấp chính quyền cần vào cuộc quyết liệt để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng các quy định, không để vì thiếu hiểu biết mà tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, làm chậm tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án lớn, quan trọng.

 

Theo TTXVN

Landora Aroma Bắc Ninh TNR The Nosta
1 thành viên thuộc Landora

Golf view Luxury Apartment Đà Nẵng

Tuyển dụng phú quý land

Pql