Hà Nội siết chặt việc quản lý, sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản quy định chi tiết một số nội dung thuộc thẩm quyền về quản lý, sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TP. Hà Nội.

 

Quy định chính thức áp dụng từ ngày 16/8/2018.

 

Theo quy định này, đối tượng áp dụng gồm cá nhân, hộ gia đình trong nước có liên quan đến việc sử dụng nhà ở cũ, thuê nhà ở cũ, mua nhà ở cũ; Cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị, tổ chức có liên quan đến việc quản lý vận hành nhà ở cũ, bàn giao, tiếp nhận nhà ở cũ, bán nhà ở cũ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 

 

Việc quản lý, sử dụng nhà ở cũ trên địa bàn TP. Hà Nội được thực hiện theo Luật Nhà ở năm 2014 và Điều 38 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

 

Mọi hành vi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng nhà ở cũ phải được xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật; trường hợp nhà ở cũ thuộc diện bị thu hồi theo quy định tại Điều 84 Luật Nhà ở năm 2014 hoặc Điều 45 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP thì sau khi thu hồi, cơ quan quản lý nhà ở thực hiện quản lý, sử dụng nhà ở cũ theo đúng mục đích quy định.

 

Cũng theo quy định này, việc tiếp nhận nhà ở cũ thuộc diện tự quản, bán nhà ở cũ thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; Thông tư số 19/2016/TT-BXD và theo Quy định này. Quy trình, thủ tục, hồ sơ về việc ký hợp đồng thuê nhà ở cũ, tiếp nhận nhà ở cũ, bán nhà ở cũ phải đảm bảo đơn giản về thủ tục và công khai cho các cơ quan, tổ chức, công dân biết, thực hiện.

 

Đối với xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng nhà ở cũ, trong quá trình giải quyết, việc ký hợp đồng thuê nhà ở cũ, đơn vị quản lý vận hành nhà ở không thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành mà không có lý do chính đáng, không thông báo cho người thuê nhà biết, Sở Xây dựng Hà Nội tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý theo quy định.

 

Theo Báo Đầu tư

Từ khóa:
Landora Aroma Bắc Ninh TNR The Nosta
1 thành viên thuộc Landora

Golf view Luxury Apartment Đà Nẵng

Tuyển dụng phú quý land

Pql