Hà Nội sắp có bảng giá đất mới áp dụng cho 5 năm tới

UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Bảng giá các loại đất áp dụng cho giai đoạn 2020 – 2024.

 

 

Theo Quyết định số 1826/QĐ-UBND, Ban chỉ đạo sẽ thực hiện nhiệm vụ xây dựng Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01-01-2020 đến ngày 31-12-2024.

 

Ban chỉ đạo gồm: Ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng ban; Ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Phó Trưởng ban.

 

Các thành viên BCĐ gồm: Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Quy hoạch Kiến trúc, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải; Cục Thuế Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Mời Giám đốc Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

 

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND thành phố chỉ đạo các cấp, ngành liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng và điều chỉnh Bảng giá các loại đất trên địa bàn TP. 

 

Ban chỉ đạo quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc, gồm các nhiệm vụ: Lập kế hoạch chi tiết để thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và điều chỉnh Bảng giá các loại đất; Các Sở, ban, ngành: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Quy hoạch Kiến trúc, NN&PTNT, Giao thông vận tải; Cục Thuế Thành phố có trách nhiệm cử cán bộ tham gia Tổ công tác.

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 3420/QĐ-UBND ngày 25-6-2014 của UBND Thành phố.

 

Theo Nhịp sống kinh tế

Landora Aroma Bắc Ninh TNR The Nosta
1 thành viên thuộc Landora

Golf view Luxury Apartment Đà Nẵng

Tuyển dụng phú quý land

Pql