Đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước

Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành Chương trình số 41-CTr/TU ngày 5-2-2020 về triển khai thực hiện chuyên đề “Tập trung phát triển dịch vụ logistics, cảng biển, đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước” nhằm xây dựng Đà Nẵng trở thành một trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước và là đô thị biển quốc tế trên cơ sở phát triển mạnh các ngành kinh tế biển theo hướng bền vững, gắn với bảo đảm chủ quyền, quốc phòng – an ninh, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường.

 

 

Trong đó, thành phố tập trung phát triển các ngành dịch vụ logistics phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của thành phố nhằm thúc đẩy sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; khuyến khích thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics cả về số lượng và chất lượng, nhất là các doanh nghiệp có quy mô lớn; tăng cường công tác quản lý trên lĩnh vực hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics; hoàn thiện các quy định, thể chế, pháp luật có liên quan; nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách thúc đẩy ngành dịch vụ logistics phát triển; huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng gắn với quy hoạch quỹ đất phù hợp phục vụ phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn…

 

Đồng thời, Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính trị – xã hội thành phố căn cứ các nội dung, yêu cầu của chương trình này, tổ chức quán triệt, cụ thể hóa triển khai thực hiện phù hợp với tình hình, điều kiện của từng ngành, địa phương, đơn vị.

 

Chương trình đặt ra các mục tiêu cụ thể, bao gồm: phấn đấu năm 2020, lượng hàng hóa có nhu cầu sử dụng dịch vụ logistics chiếm 25%, đến năm 2025 là 30%, đến 2030 là 34,5% và đến năm 2045 chiếm 50% tổng lượng hàng hóa thông qua các đầu mối vận tải trên địa bàn thành phố; đầu tư nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đáp ứng công suất 28-30 triệu khách/năm vào năm 2030, khối lượng hàng hóa thông qua cảng hàng không đến năm 2030 đạt 200.000 tấn/ năm.

 

Tập trung phát triển cảng biển Đà Nẵng thành cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối tại khu vực; đảm nhận tốt vai trò cảng cửa ngõ quốc tế ở khu vực miền Trung; khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển đến năm 2030 đạt 27,2 triệu tấn, đến năm 2045 đạt 92,5 triệu tấn; nghiên cứu đầu tư cảng Liên Chiểu thành cảng hàng hóa, container gắn với tổ chức không gian đô thị khu vực; chuyển đổi cảng Tiên Sa thành cảng du lịch, bến du thuyền và giữ cảng quân sự.

 

Theo Báo Đà Nẵng 

Landora Aroma Bắc Ninh TNR The Nosta
1 thành viên thuộc Landora

Golf view Luxury Apartment Đà Nẵng

Tuyển dụng phú quý land

Pql