Đà Nẵng: Cắt điện, cắt nước các công trình xây dựng vi phạm

Các thành viên UBND TP Đà Nẵng thống nhất theo đề xuất của Sở Xây dựng về áp dụng biện pháp cắt điện, cắt nước các công trình xây dựng có vi phạm.

Tại phiên họp thường kỳ ngày 7/8 do Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chủ trì, UBND TP Đà Nẵng đã thảo luận, thông qua Quy chế phối hợp trong công tác quản lý trật tự xây dựng do Sở Xây dựng trình tại cuộc họp.

 

Cuộc họp đã tập trung thảo luận về nguyên tắc, trách nhiệm, thẩm quyền và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật  tự xây dựng trên địa bàn TP; đặc biệt là thảo luận về các biện pháp xử lý đối với các công trình vi phạm.

 

TP Đà Nẵng sắp ban hành quy định về việc cắt điện, cắt nước đối với các công trình xây dựng để đảm bảo việc chấp hành của các chủ đầu tư và đơn vị thi công (Ảnh: HC)
TP Đà Nẵng sắp ban hành quy định về việc cắt điện, cắt nước đối với các công trình xây dựng để đảm bảo việc chấp hành của các chủ đầu tư và đơn vị thi công (Ảnh: HC)

 

Qua thảo luận, các thành viên UBND TP Đà Nẵng thống nhất theo đề xuất của Sở Xây dựng về áp dụng biện pháp cắt điện, cắt nước để đảm bảo việc chấp hành của chủ đầu tư và đơn vị thi công các công trình có vi phạm. Theo Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Vũ Quang Hùng, đây là biện pháp rất hữu hiệu trong việc xử lý đối với các vi phạm trong lĩnh vực xây dựng.

 

Ông Vũ Quang Hùng cũng nêu rõ, Luật Xây dựng không có quy định nào cấm việc áp dụng biện pháp cắt nước, cắt điện đối với các công trình vi phạm. Trong khi đó, Nghị định 137/2013/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Điện Lực và Thông tư 30/2013/TT-BCT của Bộ Công thương hướng dẫn thi hành Nghị định 137/CP có quy định rất rõ việc ngừng cung cấp điện khi chủ đầu tư các công trình xây dựng vi phạm các Luật Điện lực, Xây dựng và Môi trường.

 

Vì vậy, theo ông Vũ Quang Hùng, việc Đà Nẵng áp dụng quy định cắt điện, cắt nước đối với các công trình xây dựng vi phạm là hoàn toàn phù hợp. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cũng thống nhất đưa quy định này vào quy chế phối hợp trong công tác quản lý trật tự xây dựng; đồng thời giao Sở Xây dựng khẩn trương hoàn chỉnh quy chế để UBND TP Đà Nẵng ban hành, làm cơ sở cho các ngành, đơn vị liên quan thực hiện.

 

Để kiểm tra phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh việc xây dựng trái phép trên địa bàn, tại cuộc họp chiều 7/8, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cũng chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở TT-TT nghiên cứu sử dụng các thiết bị, phần mềm quan sát, xử lý các thông tin về xây dựng để làm cơ sở dữ liệu cho quản lý trật tự xây dựng.

Cũng tại phiên họp chiều 7/8, UBND TP Đà Nẵng đã thảo luận về dự thảo Quy định Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP theo đề xuất của Sở TN-MT và thống nhất thông qua các quy định về bảo vệ môi trường theo hướng thực hiện chặt chẽ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và tổ chức thực hiện ngày càng tốt hơn các dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn.

 

Theo Infonet

Landora Aroma Bắc Ninh TNR The Nosta
1 thành viên thuộc Landora

Golf view Luxury Apartment Đà Nẵng

Tuyển dụng phú quý land

Pql