Bắc Ninh tạo sức bật từ phát triển công nghiệp

Không chỉ được biết đến là một vùng đất có truyền thống lịch sử, Bắc Ninh còn gây ấn tượng bởi sức bật ngoạn mục trong phát triển công nghiệp, là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển khu công nghiệp.

 

Đẩy mạnh phát triển khu công nghiệp, thu hút đầu tư

 

UBND tỉnh Bắc Ninh đã quyết định thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) từ năm 1998. Đến nay Bắc Ninh có 16 KCN được Chính phủ phê duyệt, trong đó 10 KCN được đánh giá hoạt động hiệu quả. Từ một tỉnh nông nghiệp nghèo nàn, sau 22 năm phát triển, Bắc Ninh đã thay đổi một cách ngoạn mục, góp mặt trên bản đồ công nghiệp thế giới. 

 

Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp, hơn 20 năm qua, các cấp chính quyền Bắc Ninh đã nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút các tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới. Môi trường đầu tư gồm cả môi trường về chính sách và môi trường về hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài KCN đều được đầu tư đồng bộ. Tỉnh cũng chú trọng phát triển các loại hình dịch vụ phụ trợ như: ngân hàng, logistic, khai thuế hải quan, thông tin liên lạc… để phục vụ tốt nhất hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư được Bắc Ninh triển khai hiệu quả: đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; Đổi mới công tác xúc tiến đầu tư nhằm phát triển các chuỗi dự án, các lĩnh vực mũi nhọn; Đẩy mạnh hợp tác với các bộ, ngành, đại sứ quán các nước tổ chức các sự kiện ngoại giao, các hoạt động đối ngoại, tăng cường hợp tác giao lưu kinh tế…

 

 

Với phương châm lấy niềm tin, sự hài lòng của doanh nghiệp làm mục tiêu cốt lõi, Bắc Ninh đồng hành doanh nghiệp, sẵn sàng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư, tập trung phát triển nguồn nhân lực bảo đảm về số lượng và chất lượng cho các KCN…

 

Các KCN Bắc Ninh nhanh chóng trở thành “thỏi nam châm” thu hút lượng lớn về nguồn vốn và các dự án đầu tư nước ngoài. Năm 2018, với gần 900 dự án FDI, các KCN đã góp phần tạo nguồn vốn cho đầu tư, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng năng lực sản xuất, trở thành hạt nhân phát triển kinh tế vùng, đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá và công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

 

Đến hết năm 2018, các KCN ở Bắc Ninh đã thu hút gần 1.330 dự án, tổng vốn đăng ký đầu tư 17,830 tỷ USD. Suất đầu tư giai đoạn 2014 – 2018 đạt 17,72 triệu USD/dự án. Riêng năm 2018, 915 doanh nghiệp đang hoạt động trong các KCN đã tạo ra giá trị sản xuất 1.166.572 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu đạt 35,873 tỷ USD, giá trị nhập khẩu 24,54 tỷ USD, nộp ngân sách nhà nước 11.268 tỷ đồng.

 

Ông Nguyễn Tử Quỳnh – Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đánh giá: Các KCN đang giữ vai trò ngày càng quan trọng trong việc duy trì tốc độ phát triển sản xuất của toàn tỉnh; chính hiệu quả thực tiễn từ các KCN đã đưa Bắc Ninh trở thành một trong những địa phương dẫn đầu về phát triển KCN, thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

 

Định hướng phát triển công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ

 

Phát huy những kết quả trong phát triển hệ thống các KCN, với mục tiêu tăng cường thu hút đầu tư, đảm bảo KCN phát triển nhanh, bền vững, thời gian tới, Bắc Ninh đã đề ra các giải pháp điều chỉnh quy hoạch các KCN phù hợp với quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế – xã hội của tỉnh, định hướng phát triển công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và của cả nước.

 

Theo “Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050”, Bắc Ninh sẽ có phương án sắp xếp lại ngành nghề 1 số KCN theo hướng chuyên ngành, định hướng sản phẩm công nghệ cao, ngành nghề không ô nhiễm, có chọn lọc.

 

Tỉnh tập trung đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật các KCN đã được thành lập nhằm tạo điều kiện và môi trường đầu tư hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

 

Dự kiến bình quân mỗi năm các KCN Bắc Ninh thu hút khoảng 70-80 dự án với vốn đầu tư đăng ký khoảng 700 triệu USD; Giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu lần lượt chiếm khoảng 75%, 90% các chỉ tiêu tương ứng của toàn tỉnh. Bắc Ninh cũng tập trung xây dựng và phát triển các KCN gắn với khu đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ, tiếp tục là điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư.

 

Theo Vietnamnet

Landora Aroma Bắc Ninh TNR The Nosta
1 thành viên thuộc Landora

Golf view Luxury Apartment Đà Nẵng

Tuyển dụng phú quý land

Pql