Bắc Ninh công bố kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư cho 10 dự án lớn

Ngày 7/8/2018, Sở Xây dựng Bắc Ninh (Bên mời thầu) đã công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 10 dự án đầu tư có sử dụng đất nằm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, với tổng chi phí thực hiện dự án dự kiến hơn 11.714 tỷ đồng.

 

 

Đây là 10 dự án đầu tư có sử dụng đất, trong đó có 7 dự án nằm trên địa bàn huyện Yên Phong. Cả 10 dự án đều được chỉ định thầu nhà đầu tư, thực hiện theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ; thời gian thực hiện hợp đồng các dự án dao động từ 2 – 5 năm.

 

Trong số 10 dự án nêu trên, nhiều dự án có quy mô lớn hơn 1.000 tỷ đồng như: Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp (nhà ở công nhân) tại phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh (tổng chi phí dự kiến 3.286,9 tỷ đồng); 

 

Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp tại xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong (tổng chi phí dự kiến 1.642,7 tỷ đồng); Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở công nhân khu công nghiệp tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong (tổng chi phí dự kiến 1.540,5 tỷ đồng)…

 

Theo Báo đấu thầu

Landora Aroma Bắc Ninh TNR The Nosta
1 thành viên thuộc Landora

Golf view Luxury Apartment Đà Nẵng

Tuyển dụng phú quý land

Pql