Bà Rịa – Vũng Tàu: Thu hồi chủ trương đầu tư dự án Khu biệt thự Long Hải

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành văn bản thu hồi và chấm dứt hiệu lực văn bản số 1929/UBND-VP ngày 02/4/2008 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án và văn bản số 7552/UBND-VP ngày 04/11/2010 của UBND tỉnh về việc đổi tên và thay đổi pháp nhân chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng Khu biệt thự cao cấp cho thuê tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền.

 

 

Mọi chi phí chuẩn bị đầu tư phát sinh (nếu có) liên quan đến Dự án, Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (Công ty UDEC) tự chịu trách nhiệm.

 

Lý do thu hồi dự án là bởi từ khi được UBND tỉnh chấp thuận chủ đầu tư (2008) và UBND huyện Long Điền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, đến nay Công ty UDEC vẫn chưa hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án chưa hoàn chỉnh. Dự án chậm triển khai theo quy định.

 

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát lại các thủ tục đất đai của dự án, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh xử lý theo quy định Luật Đất đai. Đồng thời giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, UBND huyện Long Điền và các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất lập danh mục kêu gọi đầu tư dự án theo quy định.

 

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Long Điền và các đơn vị có liên quan tổ chức thu hồi hoặc trình UBND tỉnh thu hồi các văn bản liên quan đến quá trình triển khai thủ tục thực hiện dự án nêu trên.

 

Đồng thời, UBND huyện Long Điền có trách nhiệm thực hiện công bố chủ trương thu hồi dự án trên cho người dân trong vùng dự án được biết và định hướng quy hoạch của khu đất sau khi thu hồi dự án.

 

Theo Trí thức trẻ

Landora Aroma Bắc Ninh TNR The Nosta
1 thành viên thuộc Landora

Golf view Luxury Apartment Đà Nẵng

Tuyển dụng phú quý land

Pql